• LANGUAGE:

    English version Polska wersja

  • KONTAKT:

    52 526 22 26

Kontakt

Dane rejestrowe

Litpolex Sp. z o.o.
ul. Żeglarska 90
85-545 Bydgoszcz

KRS: 0000491425
NIP: PL1020001026
REGON: 341523685
Kapitał zakładowy: 315 000 zł

Numer weterynaryjny: aPL0461013p
Numer certyfikatu GMP+: GMP010444

Numery kont

Deutsche Bank Polska S.A.
PLN: 16 1910 1048 2268 3389 5318 0001
EUR: 86 1910 1048 2268 3389 5318 0002
USD: 59 1910 1048 2268 3389 5318 0003
RUB: 32 1910 1048 2268 3389 5318 0004

Prezes Zarządu

Dariusz Krawczyński

Telefon: +48 503 111 999

E-mail: dariusz.krawczynski@litpolex.pl

Centrala Bydgoszcz

ul. Żeglarska 90

85-545 Bydgoszcz

Telefon: 52 526 22 26

E-mail: biuro@litpolex.pl

Oddział Warszawa

ul. Skarbka z gór 7

03-287 Warszawa

Telefon: 22 378 48 82

E-mail: warszawa@litpolex.pl

Oddział Rosja

p/b 157

103482 Moscow

Telefon: +7 (095) 532-8304

E-mail: russia@litpolex.eu